Vízió

A leskunyhó csuda egy találmány. Ha bebújok, és magam mögött becsukom az ajtaját, egy más világba kerülök. Az ember megszűnik embernek lenni. Észrevétlen figyelhetem a legóvatosabb madarakat is, ahogy erdei birodalmukat szemlélik,

vagy amikor szabadon szálló kiáltásukkal búcsúznak aznapra a lemenő naptól.

Ha szerencsém van, az erdő szelleme is megmutatja magát.

Ám az is lehet, hogy csak a szemem káprázik, de szeretném hinni, hogy néha sikerülhet. Hogy megérthetem azt, amit a fák suttognak, amit a szél mesél, amiről a madarak beszélnek. Ami akkor is létezik, ha nem ismerjük, és nem csupán puszta vízió.


Pécs, 2018. december 29.